Araç Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 

1- Kiracı aracı, stepnesini, tüm lastiklerini, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla beraber teslim aldığı gibi, belirlenen gün, saatte ve yerde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için en az 24 saat öncesinden kiralayana başvurarak onayını alması gerekmektedir.

2- Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeler  (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediği taktirde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.

3- Kiracı söz konusu aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta (araç kira sözleşmesi formunda belirtilenler dışında) hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedenliyle ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeniyle oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen ve 3. Şahısların talepleri de dahil olmak üzere tüm zararları ve cezaları kiralayanın ilk talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Kiracı tarafından kullanılan araç, trafik yasal sigorta şartları ile korunmuştur. Ancak; uyuşturucu madde veya alkol etkisi altında meydana gelen kazalarda, Sürücünün geçerli sürücü belgesine sahip olmadığı durumlarda, Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda, Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda, Trafik yasalarına aykırı araç kullanılması halinde, Kira sözleşmesindeki ek sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması halinde meydana gelen kaza veya hasarlarda, Sürücünün %100 kusurlu olduğu kazalarda, Türkiye sigorta ve reasürans şirketleri birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı durumlarda, Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlarda sigorta kapsam dışında kalmaktadır.

5- Araç aşağıdaki durumlarda kullanılmayacaktır.

a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşımasında,

b. Herhangi bir vasıta veya treyleri itmekte veya çekmekte,

c. Gümrük mevzuatına ve diğer tüm ceza kanunları ve mevzuatına aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer kanuni olmayan işlerde, 

d. Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

e. Motorlu sporlarda (Yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil)

f. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak yük, eşya veya yolcu  taşımasında,

g. Aracın marka model ve cinsini dikkate alarak amacına uygun olmayan yer ve yollarda veya olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

Kiracı mal veya yolcu taşıdığı taktirde, taşınan mal veya yolcuya gelebilecek zararlardan kiralayan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.

7- Kullanım Koşulları:

a. Araç kiralamalarda en az süre 1 gündür (24 saat). Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 ü, gecikme 3 saati geçtiği taktirde ise tam gün ücreti alınır. 

b. Tüm araçlarda günlük ve aylık olarak mesafe limitleri bulunmaktadır. Bu limit; günlük kiralamalarda 300 Km., aylık kiralamalarda ise 3.500 Km olarak belirlenmiştir. Diğer durumlarda(haftalık, 15 günlük vs.kiralamlarda) mesafe limitleri kiralayan tarafından belirlenebilecektir. Söz konusu limitlerin aşılması durumunda km başına 0.35 kuruş ek ücret alınır. 

c. Kiracı kiralayanın onayı olmaksızın aracı 3.şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak 3.şahsın kimlik, adres ve sürücü belgesi bilgilerini sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan aracı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını sağlamaya mecburdur. 

d. Aracı kullanan kişiler, sözleşmede imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

8- Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür.

a. Sözleşmede belirtilen fiyata göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b. Aracın teslimi sırasında bulunan akaryakıt kadar, aracın iadesinde aynı düzeyde getirilmemesi halinde akaryakıt bedelinin %25’i tutarında hizmet bedeli ile birlikte eksik akaryakıt tutarını,

c. Kiracı, herhangi bir nedenle (kaza, çalınma, arıza, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması vs) aracın iş görme olanağını ortadan kaldırması durumunda, kusurlu olduğu oran kadar iş kaybını,(Aracın işgücü kaybı sözleşmede belirtilen kira bedeli üzerinden günlük olarak hesaplanır.)

d. Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğer zararları,

e. Kaza veya hasar durumlarında kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko şirketlerince  ödenmeyen (araçlara ve sigorta şirketlerine göre değişen %1, %2, %4 vb muafiyet miktarı)  tutarlarını,

f. Kiracı, 3. Şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini.  

9- Kiracı ve diğer sürücüler kira süresi içerisinde kaza olması durumunda İlgili kişilerin ve tanıkların adreslerini almak, Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet ,ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin bilgilerini almak, Yeterli güvenlik önlemi almadan aracı terk etmemek, durumu derhal kiralayana bildirmek, İlgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde kiralayana ulaştırmak zorundadırlar.

10- Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Aracın çalınması halinde kiracı, aracın ruhsat ve anahtarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtlamalıdır. Ancak bu şekilde çalınma sigortasından yararlanabilecektir. 

11- 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup manevi zararlar dahil meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

12- Kiracı, kiralama süresince kesilen trafik cezalarını ödemekle yükümlüdür. Kiracı, yasal süresi içinde ödemediği trafik cezalarını yasal faizleriyle ödemeyi kabul etmiş sayılır.

13- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana her nerede olursa olsun, herhangi bir bildirime gerek kalmadan aracı derhal geri alma yetkisi tanır. Kiracı aracın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan eşyaların kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. 

14- Kiralayan ödemeleri nakit veya kredi kartı ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve/veya sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin, ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

15- Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayana bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bilgileri beyan edilen kredi kartından tahsil edilebileceği yetkisini verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16- Kiracı sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanılması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan yararlanamayacağını bildiğini beyan etmektedir.

17- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçabilir.

18- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde ADANA mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmede yer almayan hususlara ilişkin Karayolları Trafik Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili mevzuatta yer alan araç kiralamaya ilişkin hükümler uygulanır.

Sözleşmenin bir nüshası tarafıma elden teslim edilmiştir. 

Yukarıda yazan sözleşme maddelerinin tamamını okudum, anladım, onaylıyorum.


 

Adana Havaalanında Hızlı Araç Teslimi

Adana havalimanında uçaktan iner inmez aracınızı 5 dakikada teslim alabilirsiniz. En hızlı araç teslimi GES Rent a Car da!

Rent a Car Kaskolu Araçlar

Filomuzda Bulunan Tüm Araçlarımız Rent a Car kaskoludur. Gönül rahatlığı ile araçlarımızı kiralayabilirsiniz.

Ekonomik Fiyatlar

Her keseye uygun ekonomik araç kiralama fiyatlarımız ile kaliteli, güvenli ve sorunsuz bir deneyim yaşayın.

7/24 Destek

7 Gün 24 Saat dilediğiniz her an anında destek ve bilgi alabilir. Araçlarımız hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.